HET KAN VOOR KOMEN

Misverstanden

Misverstanden komen nou eenmaal voor. Graag omdat veel informatie niet bekend is. Graag geven we hieronder onze reactie op een aantal van de veel voorkomende misverstanden.

01. Is Sigrid Kaag elitair?

Sigrid Kaag is beschaafd en werelds. Dat zeker. Maar ze is opgegroeid in een driekamerflat, een huurflat, met een zus en een vader en het grootste bezit dat er was eigenlijk, was de vleugel van haar vader in de woonkamer. Ze heeft mogen studeren van het spaargeld van haar ouders en dat was het dan

02. Sigrid Kaag praat veel over inclusiviteit, maar wat weet zij er nu van als witte vrouw?

Sigrid Kaag kent discriminatie vanuit eigen ervaring. Ze kijkt ook heel erg door de ogen van haar kinderen en haar Palestijnse man. o werd in New York bijvoorbeeld gedacht dat haar man klusjesman was, omdat hij een donkerdere huidskleur heeft. De achternaam van haar kinderen (die de achternaam van de vader dragen) speelt een rol bij het al dan niet worden uitgenodigd voor een gesprek in geval van sollicitatie.”

03. "Sigrid Kaag bereikt enkel hoogopgeleide mensen uit de Randstad.”

Sigrid Kaag vertelt het verhaal van heel veel mensen in Nederland, voor wie kansengelijkheid, toegankelijkheid van werk, herverdelingen van vermogen, ondernemerschap en goede zorg en onderwijs belangrijk zijn. Dat zijn er aanzienlijk meer dan er nu op ons stemmen. Die verbreding wil Sigrid met de partij maken

04."Sigrid heeft onvoldoende oog voor Nederland en haar economie."

Sigrid Kaag durft het verhaal over Europa te vertellen. Dat we daar ons brood aan verdienen. Een derde van onze banen is te danken aan internationale handel, vooral binnen Europa. Netto hebben we nog steeds flink profijt van de Europese samenwerking, los nog van het belang van stabiliteit en veiligheid. Geopolitiek is nauw verbonden met economie. In een wereld waar de VS de ene kant op gaat en China de andere, kunnen we ons niet permitteren om ons als een klein eilandje op te stellen. Zij erkent dat globalisering nadelige gevolgen heeft, dat er uitwassen zijn: te veel goedkope producten, te lage lonen. Ook dat moet anders, maar dat kan alleen samen. Daar trekt ze als minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking hard aan. Zij is erg gekant tegen de haast negentiende-eeuwse illusie die sommigen cultiveren: dat we alles weer zelf moeten doen. Dat past niet meer in deze wereld.

05. "Sigrid is naïef over migratie"

Volgens Sigrid Kaag is dit symptoomaanpak. Deze mensen komen grotendeels op verzoek van bedrijven. Diversiteit aan achtergrond is effectiever voor ieder bedrijf, net als diversiteit op andere vlakken, dat is meermalen in onderzoeken vastgesteld. Er gaan op mondiaal niveau triljarden euro’s verloren aan gemiste kansen door het niet of onvoldoende betrekken van minderheden en vrouwen in het arbeidsproces. Jongeren die stages of banen mislopen vanwege hun achternaam, het is allemaal onbenut potentieel.