Waarom we op kaag stemmen

Duizenden mensen hebben zich al aangemeld. Meld je aan voor #TeamKaag of lees hier verder waarom onze leden Sigrid in het Torentje willen hebben.

reden #1

"Een leider die de mondiale politiek en relaties begrijpt"

Onze economie hangt sterk af van onze relatie met andere landen en ons imago op het internationale politieke toneel. Daarom hebben we een leider nodig die de mondiale politiek en relaties begrijpt. Ik stem op Kaag omdat ik weet dat haar werkverleden als een van de belangrijkste VN-functionarissen en lidmaatschap van verschillende internationale organisaties ons imago in de wereld kan verbeteren. Dat is niet alleen goed vanuit economisch perspectief maar ook om onze politieke invloed in het buitenland te vergroten.

Naomi van der Valk

reden
#2

"Oprechte intentie en bewuste keuze voor Nederland"​

Ik heb geen statistieken, maar één ding weet ik zeker. De meerderheid van de politici zijn carrièrejager. Ze kunnen niet wachten om hun termijn in de nationale politiek af te ronden zodat ze kunnen werken voor een grotere internationale organisatie zoals de Europese Unie, de VN, NAVO of een multinational. Ze nam afscheid van een haar internationale carrière als een hoge VN-functionaris voor een ministerspost in Nederland. Dat zegt iets over haar intentie en dat is te prijzen. Ik weet dat ik zoiets niet zou doen om eerlijk te zijn.

Sodjad Faroeq

reden #3

"...kan zich inleven in het doen en laten van de gewone mens"

De manier waarop we vandaag politiek uitvoeren, is grotendeels gebaseerd op regels, logica en procedures. Vaardigheden en kwaliteiten, samen met expertise en kennis van een vak, is  niet genoeg voor de politici in staat zich in te leven in de behoeften van hun burgers. Omdat de politiek meestal over agenda’s en programma’s draait, zijn wij op het punt gekomen waarop de politici luisteren om te kunnen beantwoorden, en niet  te begrijpen. 

 

Politiek is voor mij  het vermogen om de behoeften van het individu en de maatschappij te kunnen begrijpen en voelen. Het gaat dus ook om de emoties, empathie en begrip, en het vermogen om ze te vertalen in beleidsvorming. Dat noem ik politieke volwassenheid, en daarmee bedoel ik niet de leeftijd van een politicus, maar het vermogen om te weerstaan aan het projecteren van iemands slechte gevoelens en verwarringen op andere mensen. Bij politieke volwassenheid gaat het erom om mensen bij elkaar te brengen en niet uit elkaar te scheiden.
 
Sigrid Kaag kan zich inleven in het doen en laten van de gewone mens.  Ze heeft de kwaliteiten, competenties en ervaring om dieper in de problemen te gaan en de behoeftes van de maatschappij vast te leggen.  
Zij is de politieke figuur die op dit moment gemist wordt in de Nederlandse politiek.

Saimira Tola Khow

reden #4

"Mooie visitekaartje, vind je niet"

We zijn kritisch op landen waar de rechten van vrouwen onvoldoende worden gerespecteerd en vrouwen niet mogen deelnemen aan de politiek, en terecht! Maar dan moeten we ook naar onszelf durven kijken. Het is tijd om het goede voorbeeld te geven door een vrouw te kiezen als onze premier. Mooie visitekaartje, vind je niet?

Maria vd Graaf

reden #5

"Ecologie én Economie"

Ik ben opgegroeid in een ondernemend gezin. Mijn ouders hebben net als ik altijd hun eigen bedrijf gehad. Ik vind dat kleine, middelgrote en internationale bedrijven met respect en waardering horen te worden behandeld. Ze vormen tenslotte de ruggengraat van een gezonde economie. Aan de andere kant vind ik het erg belangrijk om zorg te dragen voor natuur en milieu. Niet door bedrijven te straffen of voortdurend te bekritiseren. Maar door hen aan te moedigen en het voor hen gemakkelijker en lucratiever te maken om groene keuzes te maken. Denk hierbij aan het verder doorvoeren van het principe van de vervuiler betaalt en fiscale maatregelen die zorgen voor duurzaamheid.

Ik dacht heel lang dat ik moest kiezen tussen een robuuste economie (VVD) of zorg voor natuur en milieu (GroenLinks). Op een dag kwam ik op YouTube een video tegen van Kaag waarin ze haar visie op een gezonde en groene economie uiteenzette. Toen wist ik dat ik niet verder hoefde te zoeken. Ik heb de juiste persoon gevonden die twee onderwerpen die ik belangrijk vind weet te verenigen.

 

Mark de Wijn

reden #6

"Sigrid staat voor een Nederland waarin we het vertrouwen hebben dat we met elkaar kunnen en willen samenleven."

Sigrid staat voor een Nederland waarin we het vertrouwen hebben dat we met elkaar kunnen en willen samenleven. Ik denk dat dat vertrouwen de basis van onze samenleving is. Uiteindelijk is het namelijk vertrouwen in elkaar dat maakt dat onze rechtsstaat werkt, onze democratie functioneert, onze economie draait, we de zorg krijgen die we nodig hebben en we voor iedereen gelijke kansen willen creëren. 
 
In dat vertrouwen ligt wat mij betreft ook het besef dat we het niet alleen kunnen, dat we verbonden zijn met elkaar. Dat we elkaar zowel vrij moeten laten om het leven naar eigen inzicht in te richten, als naar elkaar moeten omkijken. En dan heb ik het over alle niveau’s, van persoonlijk tot internationaal. 
 
Ik zou het super vinden als Sigrid Kaag de volgende minister-president van Nederland wordt. Zij heeft de internationale ervaring, de rust, openheid en wilskracht om Nederland weer samen, op een positieve manier, vooruit te laten kijken. Daarom support ik #teamkaag!

Floor Eizema

reden #7

"..Sterke vrouw van de wereld!."

Sigrid gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie dat echt nodig heeft in welke vorm dan ook. Zo ziet ook mijn ideale wereld er ook uit.

 

Sigrid Kaag is op 26 oktober 2017 benoemd tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III en heeft het in haar rol geweldig goed gedaan voor Nederland.

Ik denk dat de Nederlandse bevolking op Sigrid Kaag mag stemmen omdat zij de vertegenwoordiging is van de progressieve liberalen, voor betere mensenrechten staat, betere internationale samenwerking, gekozen premier en burgermeester voorstaat, kwalitatief zeer goede werkervaringen, kennis en leiderschapskwaliteiten heeft.

In 2015 ontvangt zij een eredoctoraat aan de Universiteit van Exeter. In 2016 wordt haar de Carnegie Wateler Vredesprijs toegekend voor haar inzet en de resultaten van haar werk in het Midden-Oosten.

Wat een sterke vrouw van de wereld! Ik geloof in haar leiderschap. Dus ik stem op team Kaag! Jij ook?

Nicole Buissing

reden #8

"Verbinder met visie, lef en realiteitszin"

Ik volg al jarenlang de politiek. Maar word keer op keer teleurgesteld door het gevoerde debat. Het gaat vaak niet over de inhoud en ook niet om het verkennen van waar je elkaar kunt vinden. Maar veel meer om het uitvergroten van het verschil en het etaleren van jezelf en je partij. In Sigrid Kaag zie ik iemand die daarboven staat. Die zich niet laat verleiden tot politiek met de kleine p. Die oprecht op zoek gaat naar de dialoog. Omdat zij zich realiseert dat dat de enige manier is om goed met elkaar te kunnen samenleven.

 

Tegelijkertijd is zij niet bang om stelling te nemen, daar waar het over een morele grens gaat. Ze is heel duidelijk dat er geen samenwerking komt met partijen die bevolkingsgroepen uitsluiten of vrouwen op een bepaalde manier bejegenen. Ze staat voor een inclusieve samenleving, een schone en eerlijke economie en een nieuw sociaal fundament dat kansenongelijkheid bij de bron aanpakt. En niet onbelangrijk in deze tijd waarin het zo makkelijk is om ons achter de dijken terug te trekken, staat ze voor een sterk Nederland in een sterk Europa.

 

Dat getuigt van visie, lef en de nodige realiteitszin. Dat hebben we nodig in Nederland. Juist nu!

Hester Duursema

reden #9

"Racisme en discriminatie"

Racisme en discriminatie bestaan. Als iemand van buitenlandse afkomst maak ik het dagelijks mee. Soms als ik zonder een geldige reden door de politie word aangesproken of een opdracht voor mijn bedrijf niet binnen kan halen terwijl ik aan alle eisen voldoe (inclusief de juiste prijs). Niet alleen ik maar mijn directe familie en vrienden hebben er ook last van. Bijvoorbeeld als ze ergens willen solliciteren, zelfs voor hele simpele vacatures hebben ze iemand gevonden die “beter aansluit”. Dit moet stoppen.

Sommige politici bagatelliseren het probleem door het beeld te creëren dat er geen racisme-probleem is. Anderen overdrijven het door iedereen als racist te bestempelen. Beide voorbeelden dragen niet bij aan het oplossen van het probleem want de bedoeling achter hun argumenten zijn van populistische aard. Ik kan het zien en voelen, ik krijg soms het gevoel dat zonder dit probleem een ​​bepaalde groep politici geen andere manier zou hebben om aantrekkelijk te blijven voor een bepaalde groep kiezers. Daarom kies ik ervoor om op Sigrid Kaag te stemmen. Ik heb haar dit probleem altijd zien herkennen en gezien hoe ze hiermee omgaat met haar kinderen en echtgenoot, zonder het probleem te overdrijven of bagatelliseren omwille van electorale gewin.

Anoniem